Куд нефретити

Ги повикуваме сите љубители на фолклорот, кои ја сакаат изворната музика играта и песната. Сите заинтересирани се добро дојдени, независно дали се почетници или имаат претходно искуство.

Уписот се врши одма до авто сервис НОМЧЕ населба кошишта – Охрид.

Распоред за членови на К.У.Д. “Нефретити“.

Секоја Сабота и Недела во 13:00 часот