Dj KISSS  од Холандија поточно градот Ден Хааг,  беше  првата меѓународна донаторка  за да помогне и да се активира повторно културното уметничко друштво на Египќаните во Охрид . На 20-ти март 2009,  се собраа средства за  активирање на Куд Нефретити.

КУД НЕФРЕТИТ
Придонес кон негувањето на традицијата, културата, и идентитетот на нашиот народ

КУД НЕФРЕТИТИ е формирано 2009 год. и веќе брои околу 20 членови кои до сега имале 5  настапи во нашава земјава. Наставата се одржува во  месната зедница во населбата Кошишта одма до авто сервис Номче, Охрид.
За кратко време нашето друштво го има презентирано Египќанскиот фолклор, традиција и култура, посебно Египќанската  афтентична народна носија.

КУД Нефретити е организатор на свој фестивали во Охрид. Фестивалот почнува на 25 јуни  и насловен е како Летна Египќанска ноќ, кој ќе се одржува на сцената долни сарај. Потоа следува и годишнина на кој се спрема друштвото Нефретити за ова година да ги изненади граѓаните во Охрид, кој ќе одржи годишен концерт со првата постава, а ке се држува во домот за култура Глигор Прличев.

КУД Нефретити има аматерска  носиа и тоа од охридско-струшкиот крај  на  Македонија. Во друштвото има занаетчиска работилница каде се работи рачно носиата, а ги изработува госпоѓа Исмет од Охрид .

КУД Нефретити  работи под раководство на уметнички раководител Башким Селман Таркан.